Entreprenad - Fakta & information om Entreprenad
Delad entreprenad

Entreprenad

Delad entreprenad innebär att ett företag, byggherren genomför projekteringen och läggar ut olika delar av byggprojektet på olika entreprenader Det finns mängder med olika sätt att att driva ett delat entreprenad på men normalt är det att beställaren skriver konkrakt med två eller många entreprenörer som var och en i sin tur kan lägga ut valda delar på underentreprenad om inte avtalen säger annat. Några av exempel på delad entreprenad finns nedan.Enklaste delade entreprenaden

Beställaren köper ett nyckelfärdigt hus av en hustillverkare och anlitar ett företag som både projekterar bygget och uppför huset på plats. Detta är den enklaste formen av delade entreprenaden.

Enkel delade entreprenad

Entreprenad

Beställaren köper ett nyckelfärdigt hus av en hustillverkare. Beställaren anlitar ett byggherre som genomför projekteringen bygget. Beställaren avtalar med en entreprenör om markentreprenad som förbereder marken, lägger dränering, kopplar in till avlopp och eventuell betonggrund. Beställaran anlitar en byggförtag som uppför huset och som får i uppgift att anlita eventuella underentreprenörer.

Komplicerad delad entreprenad

Vid många större byggen råder komplicerade delade entreprenader. Detta innebär att den som är ansvarig för bygget träffar avtal med och anlitar underentreprenörer för alla delarna av bygget. Följden blir att följande delentreprenader kan läggas ut på små entreprenörer:

Entreprenad
 • Anläggningsentreprenad
 • Markentreprenad
 • Grundläggningsantreprenad
 • Byggnadsentreprenad
 • Plåtentreprenaden
 • Elinstallationsentreprenad
 • VVS-entreprenad
 • Betongentreprenad
 • Fördelar med delad entreprenad

  Entreprenad

  Om du kan en del om byggen och vill leda ett byggprojekt är delad entreprenad mycket lämpligt. Detta gör att bygget blir billigare eftersom du kan själv begära in anbud på olika delar av arbetet. Dessutom ges du möjlighet att medverka i bygget genom att själv ta ansvar för vissa delar som t.ex. måla tak, golvläggning och tapetsering.

  Det går också att anlita flera olika projektörsfirmor vid generalentreprenad och sedan välja det mest lämpliga förslaget.

  Vid generalentreprenad är det ganska enkelt att se vem som har ansvar för olika delar men totalentreprenad är ännu enklare. När man beställer via generalentreprenad behöver beställaren endas kommunicera med generalentreprenören som tar in och driver på underentreprenader.  Nackdelar med delad entreprenad

  Du som beställare vid delad entreprenad blir själv ansvarig för planering och att hitta entreprenörer vid rätt tidpunkt. Som byggherre kan du även bli ansvarig för arbetsmiljön och eventuella arbetsplatsolyckor. Viktigt är att kontrollera att alla du anlitar har F-skattsedel för annars kan du bli ansvarig att betala dennes skatt.