Entreprenad - Fakta & information om Entreprenad
Entreprenadupphandling - Upphandling av entreprenad

Entreprenadupphandling - Upphandling av entreprenad

Det vanliga är att entreprenader upplandlas via en så kallas öppen anbudsförfrågan. Det går också att upphandla en entreprenad genom en riktade anbudsförfrågning till utvalda entreprenörer och därpå ha en förhandling om entreprenaden.

Myndigheter och kommuner ska alltid tillämpa Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, vilket innebär att den entreprenör som uppfyller ställda krav och har det billigaste erbjudandet ska få uppdraget.

De olika typer av entreprenadsformer är:Entreprenad på auktion

Entreprenad på auktion

Något som börjar sprida sig är entreprenad via auktioner eller så kalla omvänd auktion. Detta innebär att den entreprenör som erbjuder tjänsten eller arbetet till lägst pris efter en auktion får uppdraget.

Denna typ av omvända auktioner vid entreprenadupphandligar har funnits i USA under lång tid och börjar komma även till Sverige. Ofta är det tydligt avgränsade uppdrag där många möjliga entreprenörer kan åta sig uppdraget.

Några av de vanligaste entreprenadauktionerna är:

  • Belägga ett mindre område med ny asfalt.
  • Transportera föremål och gods från en punkt till en annan.
  • Gräva ett dike av en viss storlek.

Ofta är de omvända entreprenadauktionerna en form av nätauktion.